Ekologiczny dom

DSC00710

WFOSIGW

Informujemy że dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2015 fundacja Fab Lab Trójmiasto zrealizowała zadanie edukacyjne pod nazwą: Ekologiczny dom? – to proste, zbuduj go sam ze słomy i gliny. Koszt kwalifikowany zadania wynosił 21 tyś zł, z czego 20 tyś zł stanowiło dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku.

Projekt składał się z dwóch zadań realizowanych równolegle:

  • Zadanie I zakładało przeprowadzenie cyklu dwóch, jednodniowych warsztatów dla uczniów szkół średnich i zawodowych o profilu budowlanym, w dwóch miastach z terenu województwa pomorskiego.

W ramach Zadania I grupa uczniów miała zapoznać się z nowoczesnymi technikami zastosowania, naturalnych materiałów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym i użyteczności publicznej. Część teoretyczna miała formę prezentacji multimedialnej pokazującej przykłady takiego budownictwa z całego świata ze szczególnym uwzględnieniem Europy i twórczości znanych architektów takich jak Barbara Jones, Geront Minke czy Werner Schmidt. W tej części zadania zaprezentowano też próbki naturalnych tynków glinianych i wapiennych.

Po części teoretycznej odbyła się cześć praktyczna Zadania I – Warsztaty skierowane do grupy 10-12 uczniów. Pozostali chętni mogli obserwować część praktyczną oraz zmieniać poszczególne osoby w zespole uczestniczącym w warsztatach. W ramach warsztatów uczniowie pod okiem instruktorów wykonali fragment ściany domu w technice strawbale. Była to konstrukcja drewniana o wymiarach 120 cm szerokości, 40 cm grubości i 250 cm wysokości. Konstrukcja ta wypełniona została kostkami słomy i wstępnie otynkowana zaprawą glinianą. Po zakończonych warsztatach zbudowany fragment ściany został opatrzony tablicą informacyjną i pozostał na terenie szkoły jako ekspozycja naturalnych technik budowlanych dostępna dla wszystkich uczniów i gości szkoły.

Przez cały dzień trwania Zadania I na terenie każdej szkoły, uczniowie mogli zapoznać się z modelem domu zbudowanego w technice strawbale będącym główną ideą Zadania II.

  • Zadanie II zakładało ekspozycję modelu domu zbudowanego w technice strawbale (ściany z kostek słomy tynkowane gliną) w centralnych punktach wybranych dwóch miast województwa pomorskiego. W każdej lokalizacji ekspozycja miała przebywać minimum 5 dni.

Zadanie edukacyjne zrealizowane zostało zgodnie z założeniami projektu w pełnym zakresie.

W dniu 21 września 2015 r. odbyły się warsztaty w Słupsku, w których udział wzięło 56 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich. Model domu naturalnego prezentowany był mieszkańcom Słupska w dniach 21-27 września na placu przed Urzędem Miasta.

Fotorelacja – Słupsk

Kolejne warsztaty odbyły się w dniu 28 wrześniaKościerzynie, a brało w nich udział 33 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie. Model domu był następnie prezentowany na Rynku Miasta Kościerzyny do dnia 4 października.

Fotorelacja – Kościerzyna

Model domu został zaprezentowany również w dniach 22-23 października podczas trzecich Targów Recyklingu i Ekologii Re:Miasto 2015, w centrum targowym Amberexpo w Gdańsku.

 
Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy